headermetsterrenv10

Elk bedrijf heeft er wel mee te kampen: conflicten op de werkvloer.
In de meeste gevallen wordt een conflict onderling opgelost en is er niets aan de hand. Soms kan een arbeidsconflict escaleren en zelfs leiden tot verzuim of ontslag..
Niet alle arbeidsconflicten leiden tot verzuim. En als er sprake is van een arbeidsconflict, maar niet van ziekte, dan hoeft dat niet bij de Arbodienst te worden gemeld als ziekteverzuim.

De harde cijfers

TNO en CBS hebben onder werknemers steekproefsgewijs een enquête gehouden op grond waarvan de volgende algemene cijfers zijn af te leiden over de hoeveelheid arbeidsconflicten.

Cijfers over arbeidsconflicten in 2018:

In 2018 had 30,2% van de werknemers een conflict., bijvoorbeeld over niet goed functioneren of onrechtmatige concurrentie.
Conflicten met collega’s (21,9%) kwamen vaker voor dan conflicten met leidinggevenden (14,0%);
2,4% van de werknemers had te maken met een langdurig conflict;
Arbeidsconflicten kwamen voor bij alle typen werknemers, maar relatief weinig bij jongeren (15-24 jaar; 22,4%) en ouderen (65-74 jaar; 16,7%);
Lager opgeleiden ervoeren minder conflicten (27,4%) dan hun hoger opgeleide collega's (midden: 31,4%; hoog: 30,5%);
Mannen (32,1%) raakten vaker in conflict dan vrouwen (28,1%);

Ook van belang was wat voor werk je deed. Managers (39,5%) en werknemers met een functie in het openbaar bestuur (35,1%) ervoeren het vaakst conflicten, terwijl de aantallen het laagst waren in de zorg en welzijn en dienstverlenende beroepen (beide 27,7%).

Samengevat: Het grootste risicoprofiel voor conflicten op het werk is dus als volgt: man, hoogopgeleid (≥HBO), 25-65 jaar en manager in het openbaar bestuur of de industrie.

Cijfers over arbeidsconflicten en verzuim:

Volgens de gegevens van ArboNed was er in 2018 in 2,7% van de verzuimmeldingen sprake van een conflict. Dat verzuim duurde gemiddeld 69 dagen. Waarschijnlijk is er in werkelijkheid nog meer verzuim door arbeidsconflicten, want er wordt niet altijd aangegeven dat er sprake is van een conflict.

Impact arbeidsconflicten voor mkb’ers

De impact van een onopgelost arbeidsconflict kan groot zijn voor de betrokkenen en voor het bedrijf. De kosten kunnen hoog oplopen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het gemiddeld gaat om ruim € 27.000 per arbeidsconflict. Het duurst zijn de exitkosten (als een werknemer de organisatie verlaat) en de verzuimkosten (als een werknemer – tijdelijk – niet kan werken).

Hoe langer een conflict duurt, hoe lastiger het op te lossen is. Ook de kans op langdurig verzuim en het verlaten van de organisatie neemt dan toe. Vooral het laatste punt is relevant voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb). Werknemers in het mkb kunnen minder vaak terecht op een andere afdeling, waardoor een arbeidsconflict vaker leidt tot het uitdiensttreden van een werknemer dan bij grotere bedrijven.

Professionele hulp inschakelen

Heeft u te maken met een arbeidsconflict of een situatie die dreigt te ontsporen? Probeer een ziekmelding te voorkomen en schakel bemiddeling ( mediation ) in. De mediators van Ontslagspecialist, zijn zeer ervaren en voldoen aan de MfN kwaliteitsnormen. Voor hulp bij een arbeidsconflict: en ontslag bel 0900 123 73 24 of mail.

arbeidsconflict

Daarom Arbeidsovereenkomst.nl

  • Specialist in arbeidsrecht
  • Degelijke contracten
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  •   Betaalbare adviezen, snelle actie
  •  >25 jaar ervaring

Contact informatie:

  0900 1237324

 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Arbeidsovereenkomst