headermetsterrenv10


Wat zijn de mogelijkheden om door te werken na de AOW-leeftijd? En hoe zit het met eventueel ontslag?

aow pensioen arbeidsovereenkomst

In veel arbeidsovereenkomsten en CAO's is geregeld dat de arbeidsovereenkomst automatisch ( van rechtswege) afloopt bij het bereiken van de AOW-leeftijd.
Is er in de arbeidsovereenkomst of CAO niet geregeld dat de arbeidsovereenkomst vanzelf afloopt, dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen ( de zogenaamde pensioenopzegging ).Dat kan op ieder door de werkgever gekozen moment. Dat kan zonder preventieve toets van het UWV of de kantonrechter. De opzegtermijn is 1 maand.

Let op: Indien in arbeidsovereenkomst of CAO is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst automatisch ( van rechtswege) afloopt bij het bereiken van de AOW-leeftijd, wees daar dan alert op. Als werkgever moet u voorkomen dat de arbeidsovereenkomst stilzwijgend wordt voortgezet. Het is namelijk nog geen uitgemaakte zaak dat u dan gebruik kunt maken van hiervoor genoemde pensioenopzegging.
Zowel bij einde van rechtswege als bij opzegging na bereiken van AOW-leeftijd hoeft werkgever geen transitievergoeding te betalen.
Maar wat als werknemer en werkgever met elkaar door willen gaan? Wat zijn dan de mogelijkheden en gevolgen?

Voortzetten arbeidsovereenkomst na AOW-leeftijd

Als het voor zowel werkgever als werknemer wenselijk is de arbeidsrelatie na het bereiken van de AOW-leeftijd voort te zetten kunnen zij een nieuwe arbeidsovereenkomst met elkaar aangaan, of de oude arbeidsovereenkomst voortzetten ( als deze niet van rechtswege is beëindigd).
Als werkgever er voor kiest de arbeidsovereenkomst met werknemer op te zeggen tegen de AOW-leeftijd, dan kan aansluitend een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden aangegaan met de werknemer. In een periode van 4 jaar kan 6 keer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden overeengekomen voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Deze arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd eindigen na afloop van de overeengekomen duur van rechtswege.
Na meer dan 6 opvolgende tijdelijke contracten of na 4 jaar wordt het tijdelijke contract automatisch een vast contract.

Hoe ziit het met ziekte werknemer na AOW-leeftijd?

Wordt de AOW-gerechtigde werknemer ziek dan hoeft werkgever vanaf 1 april 2021 maar 6 weken loon door te betalen. Tijdens die 6 weken geldt tevens een opzegverbod. Werkgever is verplicht te proberen de werknemer te re-integreren in eigen of passend werk in het eigen bedrijf. Maar werkgever hoeft geen plan van aanpak op te stellen en ook geen 2e spoor re-integratie te doen.

Minimumloon AOW-gerechtigde

In veel cao’s is bepaald dat de bepalingen van toepassing zijn op medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Dat betekent dat werkgever de cao-lonen niet meer hoeft te hanteren, maar de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (de WML) blijft wel van toepassing. Kortom: er moet altijd minstens het minimumloon betaald worden.
Werkgever hoeft geen premies meer te betalen voor de WW, ZW WAO WIA en AOW. Uiteraard dient wel de loonbelasting te worden ingehouden.

Bedrijfseconomisch ontslag, AOW-gerechtigde gaat eerst

Als werkgever binnen zijn bedrijf medewerkers moet ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen ( bijvoorbeeld bij reorganisatie) , moet de AOW-gerechtigde werknemer eerst worden ontslagen.

Veel andere bepalingen van het arbeidsrecht blijven van kracht voor de AOW-gerechtigde

Hiervoor zijn de belangrijkste uitzonderingen genoemd voor de werknemer die AOW-gerechtigd is ten opzichte van 'gewone' werknemer.

Rechtshulp nodig?

Heeft u rechtshulp nodig bij uw arbeidssituatie? Neem contact op met onze specialisten. Bel 0900 123 73 24 of mail ons.

Daarom Arbeidsovereenkomst.nl

  • Specialist in arbeidsrecht
  • Degelijke contracten
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  •   Betaalbare adviezen, snelle actie
  •  >25 jaar ervaring
© 2024 Arbeidsovereenkomst