mail phone

Uw advocaat als het om arbeidsrecht gaat

De ontslag advocaat Amsterdam
Juridische ondersteuning in uw eigen stad: Amsterdam
De ontslag advocaat Amsterdam wil rechtshulpverlening toegankelijk maken en houden voor u.
Of u nu wergever bent of werknemer. U kunt bij de ontslag advocaat Amsterdam terecht voor
vragen over bijvoorbeeld arbeidsrecht en mediation.
De ontslag advocaat Amsterdam heeft al meer dan 20 jaar ervaring met mediation en
ontslagzaken. Naast deze bedrevenheid is hij of zij op de hoogte van alle nieuwe wetgeving
en ontwikkelingen rondom arbeidsrecht, ontslag en bemiddeling. U heeft dus altijd vlotte en
deskundige juridische ondersteuning binnen handbereik. Samen met u haalt de ontslag advocaat
Amsterdam maximaal resultaat uit de onderhandelingen met uw werkgever of werknemer.
Iemand ontslaan of zelf ontslag krijgen
Ontslag gaat u niet in de koude kleren zitten. Een arbeidsrelatie komt onder druk te staan
en Werk en inkomen zijn onzeker. De advocaten en juristen van ontslag advocaat Amsterdam
begrijpen dat. Zij zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en ontslag. Daarom mag u rekenen op
vlotte en deskundige ondersteuning bij ontslaan of ontslag krijgen.
De ontslag advocaat Amsterdam behaalt samen met u maximaal resultaat uit de onderhandelingen
met uw werkgever of werknemer. Zo kunt u rondom ontslag veel nare emoties, tijd en geld
besparen.
Aanleidingen voor ontslag
Deze zijn legio. Een arbeidsovereenkomst kan eindigen op verschillende manieren:
Ontslag in de proeftijd. Zowel de werkgever als de werknemer kan in de proeftijd eenzijdig
en per direct de arbeidsovereenkomst beëindigen. Hiervoor hoeft geen reden te worden
opgegeven.
Opzegging. Werkgevers en werknemers kunnen beide de arbeidsovereenkomst door opzegging
beëindigen. Voor een rechtsgeldige opzegging is voor de werkgever een ontslagvergunning
vereist. U kunt een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Deze ontslagaanvraag moet goed
worden onderbouwd.
Wederzijds goedvinden. De arbeidsovereenkomst eindigt wanneer de beide betrokken partijen
uitdrukkelijk akkoord gaan met ontslag krijgen en dit ook wensen.
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Deze eindigt wanneer de bepaalde tijd is verstreken.
Behalve wanneer in de CAO of individueel opzegging is afgesproken. Een contract kan twee
maal verlengd worden. In dat geval mag de totale contractsduur niet meer zijn dan drie jaar.
Een derde verlenging, of een contractduur van meer dan drie jaar, betekent automatisch een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Pensioengerechtigde leeftijd. De arbeidsovereenkomst kan eindigen wanneer de werknemer de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
Ontslag krijgen op staande voet. Om een dringende reden kan de arbeidsovereenkomst eindigen.
Een werkgever moet de dringende reden van ontslag meedelen aan de werknemer. Daarbij moet de
reden de toets van de rechter kunnen doorstaan. Een lichtvaardig ontslag op staande voet kan
aardig in de papieren lopen.
Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter. Werkgevers en werknemers kunnen
allebei de kantonrechter inschakelen om te verzoeken tot ontslag. Hiervoor is een gewichtige
reden nodig. Zoals economische motieven of een verstoorde arbeidsrelatie. In de meeste
gevallen van ontbinding door de rechter betaalt de werkgever een ontslagvergoeding.
Of u nu ontslaat of ontslag krijgt, u kunt rekenen op de vlotte en deskundige ontslag hulp
van ontslag advocaat Amsterdam. Het eerste advies over het aanzeggen of het ontslag krijgen
is gratis.
Bel 0900 -123 73 24 of mail de ontslag advocaat Amsterdam.
De ontslag advocaat Amsterdam hanteert de volgende tarieven:
No Cure No Pay. Als u uw ontslagkwestie bij ontslag advocaat Amsterdam in behandeling geeft,
kan in sommige gevallen een no cure no pay regeling worden afgesproken. U bent dan alleen
honorarium verschuldigd als uw zaak succesvol resultaat behaalt. We leggen de no cure no pay
afspraak vast. Schriftelijk of per e-mail. Dan weet u waar u aan toe bent.
Uurtarief. Het uurtarief van ontslag advocaat Amsterdam is Euro 140 ex. BTW. Een voordelig
tarief voor een professionele ontslag specialist.
Vast tarief. In sommige gevallen kunnen we een vast bedrag afspreken voor uw juridische
opdracht. Zo weet u dan van te voren waar u aan toe bent.
Verhaal kosten. Ontslag advocaat Amsterdam zal altijd proberen de kosten van rechtsbijstand
door de werkgever te laten vergoeden. Hoewel we dit niet kunnen garanderen, lukt dit vaak.
Combinatie. We kunnen een combinatie van betalingswijzen afspreken. Bijvoorbeeld een vast
basistarief in combinatie met een percentage over het behaalde resultaat.
Antwoorden op al uw juridische vragen over ontslag en mediation liggen binnen handbereik.
Het eerste juridische advies van de ontslag advocaat Amsterdam is gratis.
Bel 0900 -123 73 24 of mail ontslag advocaat Amsterdam

De arbeidsrecht advocaat ondersteunt u bij arbeidsrechtzaken. De arbeidsrecht advocaat wil rechtshulpverlening toegankelijk maken en houden voor u. Of u nu werkgever bent of werknemer. De arbeidsrecht advocaat heeft al meer dan 20 jaar ervaring in het arbeidsrecht. Naast deze bedrevenheid is hij of zij op de hoogte van alle nieuwe wetgeving en ontwikkelingen rondom het arbeidsrecht en ontslag. U heeft dus altijd vlotte en deskundige juridische ondersteuning binnen handbereik.

Veel besparen met arbeidsrecht advocaat

Samen met u haalt de arbeidsrecht advocaat, bijvoorbeeld bij ontslag, een maximaal resultaat uit de onderhandelingen met uw werkgever of werknemer. Ontslag gaat u namelijk niet in de koude kleren zitten. Een arbeidsrelatie komt onder druk te staan en werk en inkomen zijn onzeker. De advocaten en juristen van arbeidsrecht advocaat begrijpen dat. Zij zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en ontslag. Daarom mag u rekenen op vlotte en deskundige ondersteuning wanneer u iemand moet ontslaan of wanneer u ontslag aangezegd krijgt. Zo kunt u met de arbeidsrecht advocaat veel nare emoties, tijd en geld besparen.

De arbeidsrecht advocaat helpt u wanneer u vragen heeft over bijvoorbeeld ontslag in de proeftijd, ontslag via de kantonrechter of het UWV, kwesties over contracten voor bepaalde of onbepaalde tijd. Maar ook voor vragen rondom uw CAO, ontslag op staande voet, arbeidsconflicten, of loonvorderingen. Ook de werkgever kunnen wij bijstaan met kwesties over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Kijk in dat verband op onze speciale webpagina's personeel ontslaan of opzeggen arbeidsovereenkomst.

 

Betaalbare rechtshulp bij arbeidsrecht advocaat

Het eerste advies omtrent ontslag zaken is gratis. Verder hanteert de arbeidsrecht advocaat de volgende tarieven.

Het uurtarief van de arbeidsrecht advocaat is Euro 140 ex. BTW. Een voordelig tarief voor een professionele arbeidsrecht specialist. In sommige gevallen kunnen we een vast bedrag afspreken voor uw juridische opdracht. Zo weet u dan van te voren waar u aan toe bent. Eventueel is ook een no cure no pay tarief af te spreken als u uw ontslag zaak bij arbeidsrecht advocaat in behandeling geeft. U bent dan alleen honorarium verschuldigd als uw zaak succesvol wordt afgerond. We leggen de no cure no pay afspraak vast. Schriftelijk of per e-mail. Dat geeft u zekerheid.

Arbeidsrecht advocaat zal altijd proberen de kosten van rechtsbijstand door de werkgever te laten vergoeden in geval wij optreden voor een werknemer bij ontslag. Hoewel we dit niet kunnen garanderen, lukt dit vaak.

Antwoorden op al uw juridische vragen over arbeidsrecht, bijvoorbeeld over het recht op een transitievergoeding en het ontslagrecht 2015, liggen binnen handbereik. Het eerste juridische advies van de arbeidsrecht advocaat over ontslag is gratis. Maar uiteraard kunnen wij als arbeidsrechtspecialisten ook helpen bij andere arbeidszaken, zoals het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten, geschillen over 'proeftijd', arbeidstijdverkorting, vakantierechten, loonvorderingen, oproepcontracten, enzovoorts.

Dus bent u werknemer of werkgever en heeft u een arbeidsrechtelijke kwestie, bel 0900 -123 73 24 of mail arbeidsrecht advocaat.

Wij werken voor werknemers en werkgevers in heel Nederland. Voor rechtshulp in Amsterdam kunt u ook kijken op arbeidsrecht advocaat amsterdam

Top