mail phone

 

Wanneer is sprake van een arbeidsovereenkomst? en hoe komt u aan goede voorbeelden?

Niet alle werkzaamheden die een persoon voor een ander verricht vinden plaats op basis van een arbeidsovereenkomst. Zo kan er ook sprake zijn van een opdrachtovereenkomst, of aanneming van werk.
Het is van belang om vast te stellen of in een werksituatie sprake is van een arbeidsovereenkomst. Op grond van de wet brengt dat namelijk specifieke rechten plichten met zich mee.

De kenmerken van een arbeidscontract

Om vast te stellen of sprake is van een arbeidsovereenkomst dient gekeken te worden of in de arbeidsverhouding de vier kenmerkende elementen van een arbeidsovereenkomst voorkomen.

De vier kenmerkende elementen van de arbeidsovereenkomst zijn:
- persoonlijke arbeid;
- loon;
- gezagsverhouding;
- zekere tijd;

Het gaat er dus om of genoemde vier elementen in de arbeidsverhouding voorkomen. Van minder belang is hoe partijen zelf hun overeenkomst benoemen. Ook als partijen zelf spreken van een arbeidsovereenkomst, behoeft dat niet het geval te zijn. De rechter zal op zich met de partijbedoeling rekening houden, maar vooral belang hechten aan de feitelijke situatie.
Is eenmaal geconstateerd dat alle vier elementen: arbeid, loon, gezagsverhouding en zekere tijd aanwezig zijn, dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst., ook al noemen partijen het bijvoorbeeld een freelanceovereenkomst. De voor de arbeidsovereenkomst bestaande rechten en plichten waaronder de ontslagbescherming worden alsdan van toepassing.

Individuele contractvoorwaarden

Naast de rechten en plichten die uit de wet voortvloeien bij een arbeidsovereenkomst, kunnen werkgever en werknemer ook individuele afspraken maken die bij voorkeur worden vastgelegd in een arbeidscontract. Voorbeelden zijn: afspraken over een proeftijd, werktijden, bovenwettelijke verlofdagen, uit te voeren taken, bonussen, concurrentiebeding, pensioen, enz.

Flexibele arbeidsrelaties

Het bedrijfsleven tracht zo veel mogelijk de inzet van arbeid aan te passen aan het werkaanbod. Daarbij wordt vaak gebruikgemaakt van flexibele contracten. Naast een toenemend gebruik van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en uitzendarbeid, worden allerlei contractvormen gebruikt, zoals afroepcontracten, oproepcontracten, min/max-contracten, nul-urencontracten of arbeidsovereenkomsten met uitgestelde prestatieplicht (m.u.p.).
Al deze contracten hebben als doel een werkgever die plotselinge behoefte heeft aan arbeidskrachten (bijvoorbeeld bij ziekte, piekdrukte, onregelmatige werkdruk), in staat te stellen een beroep te doen op een werknemer die bereid is op zeer korte termijn aan die behoefte te voldoen.

Voorbeeld arbeidscontracten

Als werkgever is het voor u van uiterst belang dat u een goede arbeidscontracten hanteert. Wij hebben voor u model-arbeidsovereenkomsten opgesteld die voldoen aan de laatste wetgeving en veel bepalingen bevatten die in uw voordeel zijn. Download hieronder onze modellen. De modellen worden in een bewerkbaar Word-bestand geleverd, zodat u de modellen aan uw specifieke situatie kunt aanpassen.

 

 arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
€24.50
                     arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd
Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd
€24.50

 

 

Top