headermetsterrenv10

Of u nu werkgever of werknemer bent, het is het van belang om op de hoogte te zijn van de geldende regels omtrent werk, contracten en ontslag. Op onze webpagina's kunt u lezen hoe in het in het arbeidsrecht verschillende zaken zijn geregeld en welke gevolgen de regels uit het arbeidsrecht hebben voor uw werk. Meer specifiek wordt aandacht besteed aan de ontslagregels..

Arbeidsovereenkomst in het arbeidsrecht

In het arbeidsrecht zijn een aantal zaken vastgelegd met betrekking tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst:

Men kan een arbeidsovereenkomst aangaan voor bepaalde tijd. Bepaalde tijd wil dan zeggen dat de arbeidsovereenkomst geldt voor een bepaalde duur. De duur van de arbeidsovereenkomst kan vast staan voor een jaar. Maar de arbeidsovereenkomst kan ook aangegaan worden voor de duur van een opdracht. In dat geval ligt de einddatum niet vast.

Werkgevers en werknemers kunnen een arbeidsovereenkomst aangaan voor onbepaalde tijd. Dit wordt ook wel een vast contract of een vast dienstverband genoemd. In de arbeidsovereenkomst is dan niet bepaald wanneer deze eindigt. Vaak zal een werkgever een werknemer pas een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden wanneer deze overtuigd is van de kwaliteiten van de werknemer. In de meeste gevallen gaat dan ook aan de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vooraf. In dergelijke gevallen kan de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De oproepovereenkomst is niet in het arbeidsrecht geregeld. De oproepovereenkomst staat ook wel bekend als nulurencontract, invalcontract of hulpcontract. Er bestaan twee soorten oproepovereenkomsten: de voorovereenkomst en de arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht.

Een periode aan het begin van de arbeidsovereenkomst waarin de werknemer en de werkgever elkaar kunnen uitproberen is de proeftijd. Tijdens de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst op elk gewenst moment eenzijdig opgezegd worden. De arbeidsovereenkomst kan aangegaan worden met een proeftijd, maar dat is niet verplicht.

Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer wil opzeggen moet hij een opzegtermijn in acht nemen. Dit geldt voor zowel de arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd als voor de arbeidsovereenkomst bepaalde tijd.

Het concurrentiebeding is een onderdeel van een contract waarbij de werknemer wordt beperkt in zijn vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst ergens anders in dienst te treden of te gaan werken als zelfstandige. Wanneer een werkgever vreest voor aantasting van zijn bedrijfsbelangen kan hij er voor kiezen een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst met zijn werknemers op te nemen.

Ontslag in het arbeidsrecht

In het arbeidsrecht zijn eveneens een aantal zaken vastgelegd met betrekking tot het beëindigen van een arbeidsovereenkomst:

Over de manier waarop een werkgever een werknemer kan ontslaan bijvoorbeeld. Zo kan een werkgever kan bij de kantonrechter een verzoek indienen tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Maar ook kan deze ervoor kiezen om een werknemer te ontslaan via het UWV Werkbedrijf.

Er kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen aan ontslag. Hoe werkgevers en werknemers correct kunnen handelen bij de verschillende ontslag redenen is vastgelegd in het arbeidsrecht. Daarin zijn regels en wetten vermeld over ontslag om bedrijfseconomische redenen, ontslag met wederzijds goedvinden, ontslag ontslag op staande voet, UWV ontslag, de ontslagvergoeding en de WW uitkering.

Vragen over het arbeidsrecht en de Wet Werk en Zekerheid

Krijgt u te maken met ontslag, dan is het verstandig om contact op te nemen met onze
arbeidsrecht advocaten en juristen. Ook met vragen over een arbeidsovereenkomst of over
arbeidsrecht in het algemeen kunt u bij hen terecht. Onze advocaten en juristen hebben ruim
20 jaar ervaring in het oplossen van vraagstukken omtrent arbeidsrecht,
arbeidsovereenkomsten en ontslag. Hierdoor kunnen onze advocaten en juristen u vlot en
deskundig rechtshulp verlenen.
Wanneer u besluit uw kwestie bij onze juristen in behandeling te geven dan kan in
voorkomende gevallen een No Cure No Pay regeling worden afgesproken. Dit betekent dat u
alleen honorarium aan ons verschuldigd bent als er resultaat wordt behaald in uw zaak. De No
Cure No Pay afspraken worden schriftelijk of per e-mail vastgelegd, zodat u weet waar u aan
toe bent.
Bel 0900 - 123 73 24 of mail ons indien u een vraag heeft over arbeidsrecht, uw
arbeidsovereenkomst of ontslag. Het eerste advies is gratis.

Wilt u meer weten over de geldende regels omtrent werk, contracten en ontslag, dan kunt u contact opnemen met onze advocaten en juristen. Onze advocaten en juristen hebben ruim 20 jaar ervaring met het oplossen van arbeidsrecht vraagstukken. Wij weten ook alles over de op 1 januari 2015 ingevoerde Wet Werk en zekerheid, welke wet het arbeidsrecht ingrijpend heeft gewijzigd.

Onze advocaten en juristen u vlot en deskundig rechtshulp verlenen.

Wanneer u besluit uw arbeidsrecht kwestie bij onze juristen in behandeling te geven dan kan in 
voorkomende gevallen een No Cure No Pay regeling worden afgesproken. Dit betekent dat u alleen honorarium aan ons verschuldigd bent als er resultaat wordt behaald in uw zaak. De No Cure No Pay afspraken worden schriftelijk of per e-mail vastgelegd, zodat u weet waar u aan toe bent.

Bel 0900 - 123 73 24 of mail ons indien u een vraag heeft over arbeidsrecht. Het eerste advies door onze arbeidsrecht advocaat of jurist is gratis. U kunt ook voor nadere informatie klikken op: arbeidsrecht advocaat

arbeidsrecht

Daarom Arbeidsovereenkomst.nl

  • Specialist in arbeidsrecht
  • Degelijke contracten
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  •   Betaalbare adviezen, snelle actie
  •  >25 jaar ervaring

Contact informatie:

  0900 1237324

 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Arbeidsovereenkomst