headermetsterrenv10

Beëindigingsovereenkomst bij ontslag

Er kunnen diverse redenen zijn voor een werkgever om een werknemer te willen ontslaan bij tijdelijk contract of vast contract.  Denk bijvoorbeeld aan disfunctioneren of een bedrijfseconomische teruggang van het bedrijf. 

Ontslagprocedure of beëindiging in onderling overleg?

Indien een ontslagreden aanwezig is, heeft werkgever de keuze: een ontslagprocedure starten (bij het UWV of de kantonrechter) of onderhandelen met werknemer over een beëindigingsregeling. Dat laatste heeft vaak de voorkeur. Immers kost een (gerechtelijke) procedure tijd en geld, terwijl de uitkomst niet zeker is. Het is dan ook niet voor niets dat de meeste ontslagzaken in Nederland 'in der minne' worden geregeld.

Indien werkgever tot een beëindigingsregeling wil komen, doet hij meestal een voorstel aan de werknemer. In dat voorstel staat dan de gewenste einddatum van de arbeidsovereenkomst opgenomen. alsmede (meestal) de ontslagvergoeding en eventuele andere zaken (waarover later meer). Het voorstel kan gedaan worden via het verstrekken van een concept-beëindigingsovereenkomst, waarin de beëindigingsvoorwaarden zijn opgenomen.

Beëindigingsovereenkomst accepteren, of niet?

De beëindigingsovereenkomst ( ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd) beëindigt de arbeidsovereenkomst en daarmee de bron van inkomsten van de werknemer. Werknemer doet er daarom verstandig aan niet zomaar met de beëindigingsovereenkomst akkoord te gaan. Er moet goed op worden gelet dat er de juiste afspraken worden gemaakt en dat de overeenkomst ww-veilig is. Onderstaand volgen een aantal zaken die in een beëindigingsovereenkomst geregeld kunnen of moeten worden.

Opzegtermijn bij beëindiging

Het is van belang het ontslag niet onmiddellijk te laten ingaan, maar de opzegtermijn voor de werkgever in acht te nemen. Ww-rechten gaan namelijk pas in nadat de opzegtermijn van werkgever is verlopen.

NB: bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding, gaan ww-rechten niet eerder in dan na afloop van de looptijd van de arbeidsovereenkomst.

Ontslagvergoeding

In de meeste gevallen is het gepast dat werknemer een ontslagvergoeding krijgt. Klik voor nadere informatie op: ontslagvergoeding.

Vrijstelling van werk

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft vaak invloed op de arbeidsmotivatie van werknemer. Vrijstelling van werk met doorbetaling van salaris tot einde arbeidsovereenkomst valt daarom te overwegen. Werknemer heeft dan ook tijd om te solliciteren naar een andere baan.

Eindafrekening

Het is goed om af te spreken welke bedragen werknemer nog - naast de ontslagvergoeding - tegemoet kan zien bij einde arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld uitbetaling vakantiedagen, 13e maand, vakantiegeld, bonus, etc.

Inleveren eigendommen

Vaak beschikt de werknemer nog over zaken die van werkgever zijn, zoals een telefoon, laptop, een bedrijfsauto. Er dient afgesproken te worden wanneer deze zaken moeten worden ingeleverd, of dat werknemer deze zaken - al dan niet tegen vergoeding - mag behouden.

Concurrentiebeding

Afgesproken kan worden of een eventueel concurrentiebeding vervalt of gehandhaafd blijft.

Getuigschrift

Krijgt werknemer een getuigschrift mee? Zo ja, hoe dient deze te luiden (neutraal of positief)?

Tekst van de beëindigingsovereenkomst

Om de beëindigingsovereenkomst zoveel mogelijk ww-veilig te maken, dient de overeenkomst te vermelden dat het initiatief tot beëindiging is genomen door werkgever en dat werknemer niets te verwijten valt.

Let op: bovengenoemde opsomming is niet voor alle gevallen volledig. Per geval dient bekeken te worden welke afspraken moeten worden gemaakt en vastgelegd in de beëindigingsovereenkomst.

U bent werkgever

Voor werkgevers is het veelal gunstiger arbeidsovereenkomsten te beëindigen met een vaststellingsovereenkomst. Het gaat sneller en is vaak goedkoper dan een gerechtelijke procedure. Dus wilt u bijvoorbeeld uw bedrijf verkopen zonder personeel, biedt werknemer(s) dan een beëindigingsregeling aan.

Laat u tijdig adviseren

Het einde van de arbeidsovereenkomst is een belangrijke gebeurtenis, waarbij veel mis kan gaan. Dat wilt u uiteraard voorkomen. Schakel daarom tijdig een ontslagspecialist in. U kunt onze ontslagspecialisten bellen 0900 - 1237324 of mailen voor direct advies. Het eerste advies = GRATIS.

 beëindigingsovereenkomst bij ontslag

 

Daarom Arbeidsovereenkomst.nl

  • Specialist in arbeidsrecht
  • Degelijke contracten
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  •   Betaalbare adviezen, snelle actie
  •  >25 jaar ervaring
© 2024 Arbeidsovereenkomst