headermetsterrenv10

Outplacement

 doolhofmedium

Ontslagen worden of personeel ontslaan is vervelend, daar vertellen wij u niets nieuws mee. Toch zijn er mogelijkheden om de situatie ietwat te verzachten. Het aanbieden van een outplacement traject is hier een goed voorbeeld van.

Wat is outplacement?

Bij outplacement wordt de werknemer begeleid naar werk bij een ander bedrijf. Dit heeft voor zowel werknemer als werkgever positieve gevolgen. Iedereen is er namelijk bij gebaat dat de werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk gaat.

Transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 zijn werkgevers verplicht om ontslagen werknemers na een dienstverband van minimaal twee jaar een transitievergoeding mee te geven. In een sociaal plan kan deze vergoeding worden aangewend voor outplacement. Bij individueel ontslag bepaalt de werknemer zelf waar hij de vergoeding voor inzet.
Andere tijden
Waar vroeger werknemers met een 'gouden handdruk' het bedrijf verlieten maakt men vandaag de dag steeds meer gebruik van een outplacementtraject. Langere periode thuiszitten en teren op de gouden handdruk, is niet meer van deze tijd en bemoeilijkt de zoektocht naar nieuw werk. Door direct weer op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever vergroot een werknemer zijn kansen op de arbeidsmarkt. Met ondersteuning van een outplacementbureau nemen de kansen van de werknemer alleen maar toe.

Het effect van outplacement

Het effect van outplacement is over het algemeen groot. Vaak is er na vier à vijf maanden resultaat bereikt. Een volwaardig outplacementtraject kost tijd. Na een periode van oriëntatie gaat de werknemer actief aan de slag met de verschillende onderdelen van het traject zoals het volgen van trainingen, het maken van opdrachten, het voeren gesprekken en het actief solliciteren op geschikte vacatures. De optimale traject duur ligt rond de negen maanden. Het resultaat van outplacement ligt dan gemiddeld genomen op 70 procent.

Outplacementbureaus

Gemiddeld rondt 70 procent van de werknemers het outplacementtraject succesvol binnen de afgesproken looptijd af. Dit wil dus niet zeggen dat 30% het niet voor elkaar krijgt om een baan te vinden, het kan alleen iets langer duren. Het succes hangt sterk af van de persoon, organisatie en de investering. Denk aan leeftijd, opleiding, ervaring, competenties, regio etc. Al deze factoren zijn van invloed op het succes van outplacement. In de ene regio is er meer werk dan in de andere en iemand van 57 jaar heeft meestal minder kansen dan iemand van 37 jaar.

Is het iets voor u?

Noodgedwongen afscheid nemen van werk en collega’s is ingrijpend. Het getuigt van goed werkgeverschap als werkgevers een outplacement traject faciliteren. Een soepele overgang van de ene naar de andere baan is op de eerste plaats goed voor de werknemer maar levert de werkgever ook een positief imago op.

Tags:

Daarom Arbeidsovereenkomst.nl

  • Specialist in arbeidsrecht
  • Degelijke contracten
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  •   Betaalbare adviezen, snelle actie
  •  >25 jaar ervaring

Contact informatie:

  0900 1237324

 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Arbeidsovereenkomst