headermetsterrenv10

contract sample klein lichtgroen versie5Per 1 juli 2015 hebben veel werknemers die worden ontslagen recht op een ontslagvergoeding die 'transitievergoeding' wordt genoemd.

belangrijkste voorwaarden om voor de transitievergoeding in aanmerking te komen:

 • werknemer is 2 jaar of langer in dienst
 • werkgever neemt het initiatief tot ontslag, of werknemer vraagt ontslag vanwege ernstig handelen of nalaten van werkgever
 • werknemer is minimaal 18 jaar en werkt minimaal 12 uur per week
 • werkgever is niet failliet, in surcéance, of in de schuldsanering

Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

De hoogte van de transitievergoeding is met name afhankelijk van het aantal gewerkte dienstjaren, de leeftijd en het bruto salaris.

Voor de eerste 10 dienstjaren heeft werknemer recht op 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar. Na 10 jaar is de vergoeding 1/2 maand salaris over de meerdere dienstjaren. Voor werknemers van ouder van 50 jaar of ouder tellen de dienstjaren boven de 10 mee voor 1 maand salaris.

Maximale hoogte: de transitievergoeding is in alle gevallen maximaal € 84.000 ( situatie 2021 )  of een jaarsalaris als dat hoger is.

Speciale regeling kleine werkgevers: voor werkgevers die minder dan 25 werknemers in dienst hebben gelden een tweetal speciale regels, namelijk:

 • de transitievergoeding voor 50+ werknemers wordt niet verhoogd naar 1 maand per dienstjaar voor dienstjaren boven de 10;
 • als er sprake is van ontslag vanwege een zeer slechte financiële positie, tellen de dienstjaren pas vanaf 1 mei 2013

Transitievergoeding berekenen

Wilt u de transitievergoeding eenvoudig berekenen? Klik dan op: nu berekenen

Kan de ontslagvergoeding ook hoger uitvallen?

Als het ontslag te wijten aan ernstig gedrag van werkgever, kan de rechter een aanvullende vergoeding toekennen.

Ook als de ontslagreden niet sterk is, kan werknemer met werkgever onderhandelen over een hogere vergoeding. Op individuele basis kunnen namelijk afwijkende afspraken over de ontslagvergoeding worden gemaakt. Zie voor een nadere toelichting: ontslagvergoeding bij vaststellingsovereenkomst.

BEL/MAIL VOOR ADVIES

Heeft u vragen over de transitievergoeding, of wilt u rechtshulp dan kunt u bellen of mailen met onze ervaren advocaten en juristen op: 020 -6160 120 of mail.

 transitievergoeding bij ontslag

 

Daarom Arbeidsovereenkomst.nl

 • Specialist in arbeidsrecht
 • Degelijke contracten
 • Ervaren advocaten en juristen
 • Adviseren, procederen, onderhandelen
 •   Betaalbare adviezen, snelle actie
 •  >25 jaar ervaring
© 2024 Arbeidsovereenkomst