headermetsterrenv10

U bent werkgever en wenst de arbeidsovereenkomst met uw werknemer te beëindigen omdat hij niet goed presteert, of omdat er te weinig werk is, of er sprake is van een reorganisatie.  Wat zijn uw mogelijkheden? En wat is de snelste oplossing?

UWV of kantonrechter?

Als uw medewerker niet goed functioneert kan zijn ontslag worden aangevraagd bij de kantonrechter. U moet dan wel over een stevig dossier beschikken waaruit blijkt dat uw medewerker al langere tijd niet goed presteert, dat u een verbetertraject met hem heeft doorlopen en dat er geen andere functies voorhanden zijn die hij kan uitoefenen. Dat zijn behoorlijk zware eisen, reden waarom een ontslagverzoek nog al eens wordt afgewezen door de kantonrechter.

Als er onvoldoende werk is voor de medewerker, of u dient uit financieel oogpunt te bezuinigen, kunt u een ontslagverzoek indienen bij het UWV. Ook die procedure kent strenge voorwaarden. Zo moet u jaarcijfers uit het verleden overleggen en een prognose van toekomstige cijfers. Daarnaast dient het lastige afspiegelingsbeginsel goed te worden toegepast.

Is er geen snellere oplossing? De vaststellingsovereenkomst!

De procedures bij de kantonrechter en het UWV zijn tijdrovend en omslachtig. Bovendien is de uitkomst onzeker. Een oplossing die vaak sneller is, met een minder onzekere uitkomst is 'ontslag met wederzijds goedvinden'. Dit betekent dat u met uw werknemer gaat onderhandelen over beëindiging van zijn dienstverband. U probeert daarbij een ontslagdatum overeen te komen, alsmede een ontslagvergoeding en mogelijke andere voorwaarden. Als partijen op die punten tot elkaar komen, kan het bereikte resultaat worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd. Let er daarbij op dat een finale kwijting wordt overeen gekomen. 

Is er sprake van ziekte, kijk dan op onze speciale pagina kan ik tijdens ziekte worden ontslagen?

De praktijk: goedkoop en snel!

Hoewel een ontslag met wederzijds goedvinden met een vaststellingsovereenkomst niet altijd snel en goedkoop is, leert de praktijk dat een ontslag in veel gevallen binnen 2 weken geregeld is. Het is dan ook niet voor niks dat ontslag via een vaststellingsovereenkomst veruit de populairste ontslagroute is.

Wilt u alles weten over de vaststellingsovereenkomst?, bel of mail ons kantoor of lees de volledige handleiding beëindigen arbeidsovereenkomst.

Vraag onze vaststellingsovereenkomst advocaten om advies en hulp

Onze advocaten/juristen hebben veel ervaring met ontslag, in het bijzonder met onderhandelingen over ontslag met wederzijds goedvinden of ontslag tijdens ziekte. Bel of mail daarom direct met onze specialisten als u de arbeidsovereenkomst met uw medewerker zo snel mogelijk wenst te beëindigen via een vaststellingsovereenkomst. U kunt bellen naar 0900 - 123 73 24 of mail:

 beëindigen arbeidsovereenkomst

 

Daarom Arbeidsovereenkomst.nl

  • Specialist in arbeidsrecht
  • Degelijke contracten
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  •   Betaalbare adviezen, snelle actie
  •  >25 jaar ervaring
© 2024 Arbeidsovereenkomst