headermetsterrenv10

Een gekocht huis kan een gebrek hebben. Zo kan er sprake zijn van scheuren in muren, boktor, houtworm, lekkage, krakende vloeren, enzovoorts. Maar wie dient voor de gebreken op te draaien? Ofwel, wie is aansprakelijk voor het verborgen gebrek?

 

Is verkoper aansprakelijk?

Een verkoper is uiteraard  niet aansprakelijk indien het gebrek niet verborgen was. Een zichtbaar gebrek zal immers reeds gecompenseerd zijn in een lagere verkoopprijs.

Voor verborgen gebreken kan de verkoper mogelijk wel aansprakelijk zijn.

Verborgen gebreken zijn gebreken die pas na de levering van het huis bekend worden.

Voorwaarden voor aansprakelijkheid.

Of de verkoper er toe gehouden is de schade ( denk bijvoorbeeld aan herstelkosten) die koper lijdt door het verborgen gebrek te vergoeden, hangt van veel zaken af, waaronder de bepalingen in het koopcontract en de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek.

In het algemeen is verkoper slechts aansprakelijk voor gebreken die het 'normaal gebruik' van de woning verhinderen. Het moet daarom gaan om ernstige gebreken. Dus niet bijvoorbeeld loszittende deurklinken, of afbladderende verf, maar bijvoorbeeld ernstige lekkages, of verzakkingen.

Onderzoeksplicht ten aanzien van eventuele gebreken

Verkoper is evenwel niet aansprakelijk indien koper twijfels had moeten hebben over de kwaliteit van het huis of bepaalde aspecten daarvan. Bij twijfel dient koper namelijk het huis eerst goed te onderzoeken (bijv. door een bouwkundige) alvorens tot koop over te gaan. Dit staat bekend als de onderzoeksplicht

Mededelingsplicht van verkoper

Was verkoper echter op de hoogte van het gebrek dan had hij koper dienen te informeren (mededelingsplicht) en is verkoper wel aansprakelijk voor ernstige gebreken.

Samengevat, kan de koper op grond van de wet of het koopcontract juridische maatregelen nemen tegen de verkoper nemen indien de woning niet die eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn, terwijl koper geen verwijt kan worden gemaakt dat hij zich niet gehouden heeft aan zijn onderzoeksplicht of verkoper zijn mededelingsplicht geschonden heeft.

Ouderdomsclausule in het koopcontract

Let op: in sommige koopcontracten komt een ouderdomsclausule voor. Dit is een clausule die een verkoper van een oudere woning in het koopcontract kan laten opnemen, om daarmee minder snel aansprakelijk te zijn voor gebreken die verband houden met de ‘leeftijd’ van de woning.
In de ouderdomsclausule staat meestal dat koper er zich ermee bekend verklaart dat de woning circa x-jaar oud is en dat de koper ten aanzien van de kwaliteit van de woning derhalve minder hoge eisen kan stellen dan aan een nieuwe woning. Een dergelijke clausule leidt er in veel gevallen toe dat de gevolgen van verborgen gebreken voor rekening en risico van de koper komen.

Wilt u als koper óf verkoper meer weten over de juridische gevolgen van verborgen gebreken, of rechtshulp bij uw kwestie van een verborgen gebreken advocaat , klik dan op: verborgen gebrekenen gebreken

verborgen gebreken

Daarom Arbeidsovereenkomst.nl

  • Specialist in arbeidsrecht
  • Degelijke contracten
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  •   Betaalbare adviezen, snelle actie
  •  >25 jaar ervaring

Contact informatie:

  0900 1237324

 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Arbeidsovereenkomst