headermetsterrenv10

Liegen over vakantie, niet verstandig!

Het is belangrijk om je aan de afgesproken vakantiedagen te houden, zoals blijkt uit het volgende voorbeeld.

Wat was er aan de hand?

Een werknemer had vakantie aangevraagd voor de zomer van 2022, van 11 juli tot 29 juli. Deze aanvraag was schriftelijk bevestigd. Op maandag 1 augustus 2022 werd de werknemer weer op het werk verwacht. Echter, de werknemer had andere plannen en probeerde op gewiekste wijze zijn vakantie te verlengen. Vlak voor het einde van zijn vakantie meldde hij zich ziek bij zijn werkgever. Hij voegde een brief van een buitenlandse arts toe waarin stond dat hij 20 dagen rust moest houden. Daarnaast beweerde de werknemer dat hij niet naar huis kon vliegen omdat alle vluchten tot 15 augustus 2022 volgeboekt waren. Opmerkelijk genoeg had de werknemer oorspronkelijk een vakantie aangevraagd van 8 juli tot 15 augustus 2022 (en had hij al tickets geboekt), maar deze aanvraag was door de werkgever geweigerd.

Belangrijk om te weten! Kan werkgever vakantieaanvraag weigeren?

Een werkgever mag niet zomaar een vakantieaanvraag weigeren. Het opnemen van vakantie draagt namelijk bij aan het welzijn van de werknemer en werkgevers hebben de plicht om het opnemen van vakantiedagen te stimuleren. Toch kan een werkgever soms een aanvraag weigeren, bijvoorbeeld als er sprake is van 'zwaarwegende bedrijfsbelangen'. Als te veel collega's tegelijkertijd met vakantie willen gaan en dit de bedrijfsvoering verstoort, kan een werkgever ervoor kiezen om een aanvraag af te wijzen. Daarnaast kan een werkgever aanvullende afspraken over vakantie opnemen in de arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek, zoals een maximum van drie aaneengesloten weken vakantie.

Onbereikbaar na ziekmelding

Natuurlijk had de werkgever enkele kritische vragen voor de werknemer. Hij stuurde meerdere e-mails en probeerde zeven keer te bellen. Hij plande ook een gesprek in met de bedrijfsarts. Helaas kreeg de werkgever geen enkele reactie van de werknemer. Dit was de druppel voor de werkgever, die op 2 augustus 2022 overging tot ontslag op staande voet. De redenen waren dat de werknemer zonder toestemming langer vakantie had genomen, had gelogen over zijn ziekte en de mogelijkheden om terug te vliegen, en de afspraak met de bedrijfsarts had genegeerd.

Wat vond de rechter?

De kantonrechter was het eens met de werkgever. Uit het medisch rapport van de buitenlandse arts bleek niet dat de werknemer niet in staat was om naar huis te reizen. Bovendien waren er genoeg vluchten naar Nederland beschikbaar in die periode, en de werknemer had ook voor een ander vervoermiddel kunnen kiezen om thuis te komen. De rechter hechtte veel waarde aan het feit dat de werknemer had gelogen tegen de werkgever. Het leek er sterk op dat de werknemer vanaf het begin van plan was geweest om tot 15 augustus 2022 op zijn vakantiebestemming te blijven. Het ontslag op staande voet werd als rechtsgeldig beschouwd.

einde arbeidsovereenkomst

Rechtspraak met betrekking tot vakanties

Er ontstaan regelmatig nieuwe rechtszaken rondom vakanties. Zo werd een werknemer die zonder toestemming voor drie weken naar Azië ging, terecht op staande voet ontslagen. Ook werd de arbeidsovereenkomst van een andere werknemer ontbonden omdat hij tijdens de coronacrisis had gelogen over zijn vakantiebestemming. Hij was bewust naar een bestemming met een oranje reisadvies gereisd, zonder toestemming van zijn werkgever.
De essentie van vakantierechtspraak is dat werknemers eerlijk en integer moeten zijn tegenover hun werkgever. Als ze dat niet zijn, kan dit (onder bepaalde omstandigheden) leiden tot ontslag op staande voet. Werkgevers doen er goed aan om duidelijke regels over het opnemen van vakantie te communiceren naar hun werknemers en deze schriftelijk vast te leggen in een arbeidsovereenkomst of personeelshandboek.
Bron: Uitspraak van de kantonrechter Rotterdam, 20 december 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:11249.

Tags: ,

Daarom Arbeidsovereenkomst.nl

  • Specialist in arbeidsrecht
  • Degelijke contracten
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  •   Betaalbare adviezen, snelle actie
  •  >25 jaar ervaring
© 2024 Arbeidsovereenkomst