headermetsterrenv10

De arbeidsovereenkomst kan aangegaan worden voor bepaalde tijd. Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd is hetzelfde als tijdelijk en wil zeggen dat de arbeidsovereenkomst aangegaan wordt voor een bepaalde duur. De duur van de arbeidsovereenkomst kan een vaste duur zijn zoals één jaar, maar kan ook aangegaan worden voor de duur van bijvoorbeeld een opdracht, de einddatum ligt dan niet vast.

Einde van de arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde eindigt op het moment dat de tijd is verstreken waarvoor de overeenkomst gesloten is. Dus als de werknemer een arbeidsovereenkomst van één jaar heeft met de werkgever die start op 1 januari 2010, eindigt deze overeenkomst op 1 januari 2011. De werkgever hoeft de werknemer dan dus niet te ontslaan, de arbeidsovereenkomst houdt vanzelf op te bestaan. De hoofdregel is dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds kan worden opgezegd.

Uitzonderingen op bovenstaande regel zijn:

- Werknemer en werkgever kunnen afspreken dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds kan worden opgezegd. Dit moet dan wel uitdrukkelijk in de arbeidsovereenkomst opgeschreven zijn en de mogelijkheid moet er voor werknemer en werkgever beide zijn. Ook zijn de regels met betrekking tot het opzeggen van toepassing.

- Werknemer en werkgever kunnen overeenkomen dat de arbeidsovereenkomst na minder dan drie overeenkomsten overgaat in een vaste arbeidsovereenkomst.

- Wanneer er een CAO op de arbeidsovereenkomst van toepassing is kan daarin bepaald zijn dat de arbeidsovereenkomst toch opgezegd moet worden ook al is deze overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd.

- Wanneer een werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft gehad en deze beëindigd is anders dan door een geldige opzegging, waarna de werknemer bij dezelfde werkgever een of meerdere malen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft gehad (met niet meer dan zes maanden tussentijds), eindigt de laatste overeenkomst niet vanzelf maar moet deze opgezegd worden volgens de regels voor opzegging.

- De arbeidsovereenkomst kan ook stilzwijgend voortgezet worden. Als de duur van de arbeidsovereenkomst verstreken is en de werknemer blijft het werk verrichten zonder tegenspraak van de werkgever wordt er aangenomen dat de arbeidsovereenkomst voortgezet wordt voor dezelfde tijd en dezelfde voorwaarden als de eerdere arbeidsovereenkomst, maar met telkens ten hoogste één jaar.

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in de volgende situaties:

- Wanneer er meer dan drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd achter elkaar worden gesloten met tussenpozen van maximaal zes maanden. Bij CAO kan echter bepaald worden dat er meer dan drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten gesloten mogen worden voordat er een onbepaalde arbeidsovereenkomst ontstaat.

- Wanneer de opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomst meer dan twee jaar achter elkaar hebben geduurd met tussenpozen van maximaal zes maanden.

- Wanneer de eerste arbeidsovereenkomst voor twee jaar of langer is aangegaan, kan deze na ommekomst van de termijn nog éénmaal voor 3 maanden worden verlengd zonder dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan.

LET OP

Wanneer de bepaalde tijd arbeidsovereenkomst overgegaan is in een onbepaalde tijd arbeidsovereenkomst kan de werknemer aanspraak maken op de daarbij horende ontslagbescherming.

Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd naar de nieuwe eisen van 2023

Wilt u beschikken over een model-arbeidsovereenkomst die voldoet aan alle nieuwe juridische eisen 2022 en die de arbeidsrelatie goed en duidelijk regelt, ga dan naar onze webshop door te klikken op voorbeeld arbeidsovereenkomst of bestel hieronder.

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd {j2store}1|thumbnail{/j2store} {j2store}1|cart{/j2store}

Heeft u met betrekking tot de arbeidsovereenkomst bepaalde tijd vragen of rechtshulp nodig, kunt u altijd bellen met onze advocaten voor ondernemers en arbeidsovereenkomst specialsiten op 0900 – 123 73 24 (kantooruren) of mail ons.

voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Daarom Arbeidsovereenkomst.nl

  • Specialist in arbeidsrecht
  • Degelijke contracten
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  •   Betaalbare adviezen, snelle actie
  •  >25 jaar ervaring
© 2024 Arbeidsovereenkomst