headermetsterrenv10

De oproepovereenkomst is niet in de wet geregeld en staat ook wel bekend onder de namen nulurencontract, invalcontract of hulpcontract.

Er bestaan twee soorten oproepovereenkomsten:

1. De voorovereenkomst

De eerste vorm van de oproepovereenkomst is de voorovereenkomst. Bij deze overeenkomst bestaat er voordat de werknemer de arbeid gaat verrichten nog geen arbeidsovereenkomst. Wanneer de werkgever de werknemer oproept voor de arbeid en de werknemer daar gehoor aangeeft, is er een arbeidsovereenkomst tot stand gekomen. Indien de oproepkracht gehoor geeft aan de oproep van de werkgever ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (voor de tijd dat de werkzaamheden duren waarvoor de kracht is opgeroepen).

Dit type contract biedt de werknemer weinig zekerheid, de werknemer weet immers niet wanneer hij wordt opgeroepen. Aan de andere kant kan de werknemer weigeren de arbeid te komen verrichten zonder dat dat problemen oplevert.

Omdat er bij dit type arbeidsovereenkomst weinig zekerheid is voor de werknemer is artikel 7:610a BW in het leven geroepen. In dit artikel staat dat wanneer de werknemer arbeid verricht voor een ander tegen beloning gedurende drie opeenvolgende maanden, wekelijks dan wel gedurende ten minste twintig uur per maand, er vermoed wordt dat er een arbeidsovereenkomst tussen de oproepkracht en de werkgever bestaat. Dit artikel beschermt de arbeidskracht tegen misbruik van de werkgever van de voorovereenkomst. Wanneer er namelijk geen arbeidsovereenkomst (wanneer er dus een voorovereenkomst is) is hoeft de werkgever zich niet te houden aan de dwingende regels die gelden bij de arbeidsovereenkomst in gevallen waarin bijvoorbeeld de werknemer ziek wordt of het ontslagrecht om de hoek komt kijken. Wanneer de werkgever de werknemer aanneemt op basis van deze voorovereenkomst moet het dus ook echt een sporadische arbeidkracht voor de werkgever zijn. Wanneer aan de criteria van artikel 7:610a BW wordt voldaan is er dus een arbeidsovereenkomst. Dit voorkomt misbruik!

 

2. De arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht

De tweede vorm van een oproepovereenkomst is de arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht. De werknemer is verplicht gehoor te geven aan de oproep van de werkgever. Er bestaat dan ook al een arbeidsovereenkomst voordat de werknemer opgeroepen wordt. Het verschil met de voorovereenkomst is dus dat er verplicht gehoor moet worden gegeven aan de oproep en er al voor aanvang van de werkzaamheden een arbeidsovereenkomst bestaat. Ook is de werkgever verplicht de werknemer op te roepen indien er werk voor handen is dat door de werknemer gedaan kan worden. Het loon is verschuldigd na de gedane werkzaamheden.

Voorbeeld oproepovereenkomst

De oproepovereenkomst is een juridisch bijzondere arbeidsovereenkomst, waarbij veel fouten kunnen worden gemaakt. Bent u werkgever en wilt u juridische fouten voorkomen, bestel dan bij ons een juridisch correct voorbeeld van een oproepovereenkomst. Dat kunt u doen door te klikken op de volgende link van onze website:

  voorbeeld oproepovereenkomst 

arbeidscontract

Rechtshulp nodig?

Heeft u met betrekking tot de oproepovereenkomst vragen of rechtshulp nodig, kunt u altijd bellen met onze arbeidsovereenkomst specialsiten op 0900 – 123 73 24 (kantooruren) of mail ons.

oproepovereenkomst 2

Daarom Arbeidsovereenkomst.nl

  • Specialist in arbeidsrecht
  • Degelijke contracten
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  •   Betaalbare adviezen, snelle actie
  •  >25 jaar ervaring
© 2024 Arbeidsovereenkomst