headermetsterrenv10

Ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie

Een verstoorde arbeidsrelatie kan reden zijn de arbeidsovereenkomst te beëindigen of de werknemer te schorsen (schorsing). Immers: waar gewerkt wordt, wordt (meestal) samen gewerkt. Voor samenwerken is een goede verstandhouding nodig. Bij een ‘verstoorde arbeidsrelatie’ ontbreekt deze voorwaarde voor goede samenwerking. Werkgevers zijn daarom geneigd bij een verstoorde arbeidsrelatie te streven naar ontslag.

Een bekend voorbeeld van een verstoorde arbeidsrelatie is het volgende.
Een werknemer werkt al vele jaren naar tevredenheid. Hij heeft een goede relatie met zijn chef of directeur met wie hij kan ‘lezen en schrijven’.
Dan komt het moment dat de chef of directeur de organisatie verlaat en werknemer geconfronteerd wordt met een nieuwe leidinggevende. Deze laatste heeft een geheel andere visie over het functioneren van werknemer. Aan werknemer deugt plots niets meer. Hij zou zijn werk niet goed doen, niet flexibel zijn, enzovoorts. Een conflict is geboren. Werknemer en zijn nieuwe leidinggevende kunnen niet door één deur’. De nieuwe leidinggevende wil werknemer ontslaan. Hij kan dan voortaan met ‘zijn eigen mensen’ verder werken.
In de praktijk blijkt dat de werknemer in dit soort gevallen vaak moet wijken; maar niet altijd, of niet zonder ontslagvergoeding. Aan ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie worden namelijk eisen gesteld, waarover hieronder meer.

Bewijzen van de verstoorde arbeidsrelatie

De werkgever dient aannemelijk te maken dat de arbeidsrelatie ernstig en duurzaam is verstoord. Deze ernstige en duurzame verstoring kan bewezen worden op diverse manieren, bijvoorbeeld functioneringsgesprekken, brieven of e-mails en verklaringen van collega’s.

Verdere eisen

Een werkgever dient bij ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie tevens aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • hij dient aan te geven waarom de relatie verstoord is;
 • hij dient aan te geven wat de gevolgen zijn voor het werk;
 • hij moet aangeven welke pogingen zijn ondernomen om de werkrelatie met werknemer te herstellen;
 • hij moet aangeven waarom een verbetering van de werkrelatie niet mogelijk is;
 • hij moet aangeven wat de mogelijkheid is om werknemer ter herplaatsen, of indien dat niet mogelijk is, uitleggen waarom niet;

Een belangrijke eis is dus dat werkgever niet zo maar tot ontslag dient over te gaan, maar eerst pogingen moet ondernemen om de verstoorde arbeidsrelatie te herstellen. Er kan daarbij gedacht worden aan het voeren van gesprekken, het geven van andere taken, het werken met andere collega’s of conflictoplossing via mediation.

Het zal duidelijk zijn dat niet elke verstoring in de arbeidsrelatie tot ontslag zal kunnen leiden. Er moet sprake zijn van een ‘ernstige’ verstoring. De verstoring zal een duidelijk negatieve invloed moeten hebben op het werk en de relaties op het werk.

Procedure bij de Kantonrechter

De werkgever die ontslag wil aanvragen op grond van een verstoorde arbeidsverhouding, is verplicht dat bij de kantonrechter te doen. Sinds 1 juli 2015 kan de werkgever daarvoor niet meer bij Het UWV WERKbedrijf terecht, tenzij het gat om ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of ontslag na 2 jaar ziekte.  Meer hierover kunt u lezen op onze webpagina’s Ontslagprocedures en UWV ontslag.

Veruit de meeste geschillen worden echter opgelost door werkgever en werknemer onderling, al dan niet met behulp van advocaten en juristen. Partijen spreken dan meestal af per wanneer zij uit elkaar gaan en welke ontslagvergoeding werknemer meekrijgt. De te treffen regeling kan worden vastgelegd in een ww-veilige beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. Er is dan sprake van beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

Relatie verstoorde relatie en disfunctioneren

Het ontslag vanwege een verstoorde arbeidsrelatie heeft vaak een relatie met ontslag vanwege disfunctioneren. Zo zullen veel werkgevers stellen dat de verstoorde relatie veroorzaakt is door slecht functioneren van werknemer.
Het kan echter ook zo zijn dat een verstoorde arbeidsrelatie voortkomt uit de ten onrechte beschuldiging van disfunctioneren. Het komt regelmatig voor dat een werkgever op grond van vermeend disfunctioneren ontslag aanvraagt bij de kantonrechter. Indien het disfunctioneren niet bewezen wordt, zal het verzoek worden afgewezen. De kantonrechter kan niet ambtshalve de arbeidsovereenkomst ontbinden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. Evenzo mag de werkgever niet voor 2 ankers gaan liggen en het ontslagverzoek baseren op 2 gronden. De werkgever zal een keuze moeten maken tussen disfunctioneren en verstoorde arbeidsrelatie.

Gezien deze sterke relatie tussen ontslag vanwege een verstoorde arbeidsrelatie en ontslag vanwege disfunctioneren, verwijzen wij u naar onze webpagina over ontslag disfunctioneren.Zie ook onze webpagina ontslag vertrouwensbreuk en schorsing over gevallen van ontslag bij het ontbreken van het noodzakelijke vertrouwen van werkgever in werknemer.

Tot slot:

Zoals u heeft kunnen lezen, zijn er veel aspecten en eisen die van belang zijn bij ontslag vanwege een verstoorde arbeidsrelatie. De ontslagspecialisten van Ontslagspecialist kennen deze aspecten en eisen als geen ander. Schakel daarom zo snel mogelijk een ontslag-jurist of ontslag-advocaat van Ontslagspecialist in.

Bel: 0900 – 123 73 24 of mail ons bij ontslag verstoorde arbeidsrelatie.

 ontslag verstoorde arbeidsrelatie

 

 

 

 

Daarom Arbeidsovereenkomst.nl

 • Specialist in arbeidsrecht
 • Degelijke contracten
 • Ervaren advocaten en juristen
 • Adviseren, procederen, onderhandelen
 •   Betaalbare adviezen, snelle actie
 •  >25 jaar ervaring
© 2024 Arbeidsovereenkomst