headermetsterrenv10

Ontslag in proeftijd

Op grond van artikel 7:676 BW zijn zowel de werkgever als de werknemer bevoegd om gedurende de proeftijd de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Voor deze opzegging is geen voorafgaande toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter. 

Ontslag om welke reden dan ook

Volgens vaste rechtspraak maakt de reden van opzegging feitelijk niets uit. Er hoeft niet per sé opgezegd te worden om een reden die verband houdt met het doel een proeftijd. Dus een opzegging om een andere reden dan wel of niet functioneren is ook mogelijk.

Gelden er opzegverboden?

Op grond van artikel 7:670b BW zijn de opzegverboden van artikel 7:670 en 670a BW niet van toepassing bij een proeftijdsontslag. Artikel 7:670 BW omvat onder andere het opzegverbod tijdens ziekte. Ofwel, een proeftijdsontslag is ook mogelijk tijdens ziekte.

Is een proeftijdsontslag altijd geldig?

Van belang is allereerst om na te gaan of er een geldige proeftijd is overeengekomen. Staat namelijk in de arbeidsovereenkomst een langere proeftijd vermeld dan wettelijke is toegestaan dan geldt er in het geheel geen proeftijd! In dat geval is uiteraard geen ontslag in proeftijd mogelijk.

Andere eisen voor een geldige proeftijd:

 • de proeftijd moet schriftelijk zijn overeengekomen. Dit kan bijvoorbeeld door opname in de arbeidsovereenkomst, of in de CAO. 
 • de proeftijd moet voor werkgever en werknemer gelijk zijn.
 • de proeftijd dient in te gaan bij het begin van de arbeidsovereenkomst.
 • de proeftijd mag niet worden opgenomen in een tweede arbeidsovereenkomst als deze arbeidsovereenkomsten dezelfde werkzaamheden betreft.

Kan een proeftijdsontslag onrechtmatig zijn?

Als er sprake is van een geldige proeftijd dan zijn er in theorie een aantal mogelijkheden het proeftijd ontslag 'aan te tasten', namelijk:

 • misbruik van recht (bevoegdheid) in de zin van artikel 3:13 lid 2 BW
 • handelen in strijd met het goed werkgeverschap in de zin van artikel 7:611 BW
 • handelen in strijd met een discriminatieverbod.

Van misbruik van recht of strijd met goed werkgeverschap zal niet snel sprake zijn. Maar als u dit vermoedt neem dat contact op met onze juristen/advocaten. 

Van strijd met discriminatieverboden kan bijvoorbeeld sprake zijn bij ontslag in de proeftijd op grond van arbeidsduur, geslacht, chronische ziekten en ras. Indien een proeftijdsontslag wordt gegeven in strijd met een discriminatieverbod, wordt in de jurisprudentie de vernietigbaarheid van het proeftijdsontslag vrij snel aangenomen.

Vraag rechtshulp

Heeft u vragen over proeftijd ontslag of vragen over recht op uitkering bij ontslag?  bel 0900 - 123 73 24 of mail onze specialisten.

Daarom Arbeidsovereenkomst.nl

 • Specialist in arbeidsrecht
 • Degelijke contracten
 • Ervaren advocaten en juristen
 • Adviseren, procederen, onderhandelen
 •   Betaalbare adviezen, snelle actie
 •  >25 jaar ervaring
© 2024 Arbeidsovereenkomst