headermetsterrenv10

Kan je bij ziekte worden ontslagen? En hoe zit het bij burn out?

Dat is een vraag die wij vaak krijgen van werknemers en werkgevers.

Het antwoord luidt: meestal is ontslag bij ziekte niet mogelijk.

Bij ziekte geldt een zogeheten opzegverbod, ook wel ontslagverbod genoemd.

Extra ontslagbescherming

De zieke werknemer geniet extra bescherming. Dat is op zich logisch, want een zieke werknemer kan moeilijk ander werk vinden.

Deze ontslagbescherming geldt overigens alleen tijdens de eerste twee ziektejaren. Indien de werknemer langer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever in de meeste gevallen vrij simpel ontslaan door bijvoorbeeld het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV.

Ontslag bij ziekte soms mogelijk

Ontslag tijdens de eerste 2 ziekte jaren is slechts zelden mogelijk. Belangrijke uitzonderingen zijn de volgende:

-de werknemer wordt ziek nadat een ontslagvergunning bij het UWV is aangevraagd;

-de kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst omdat er tussen werknemer en werkgever sprake is van een ernstig verstoorde arbeidsrelatie die niets met de ziekte van doen heeft.

-de regelmatige ziekte van werknemer verstoort in ernstige mate de bedrijfsprocessen en legt een onredelijk zware druk op collega's die de zieke werknemer moeten vervangen. Lees meer hierover op: ontslag veel ziek zijn.

Ontslag bij zwangerschap en burnout

Zwangerschap is uiteraard geen ziekte, maar ziekte kan wel het gevolg zijn van zwangerschap. Werknemers met een 'burnout' zijn soms ziek, maar soms ook niet. Lees over deze situaties meer op onze speciale webpagina's ontslag bij zwanger zijn en ontslag bij burnout.

Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden tijdens ziekte

Het is voor een werknemer in het algemeen niet verstandig om bij ziekte akkoord te gaan met een beëindigingsvoorstel van een werkgever. De zieke werknemer heeft na afloop van de arbeidsovereenkomst namelijk geen recht op een Ziektewet uitkering van het UWV.

Indien de ziekte sterk werk gerelateerd is en de werknemer verwacht dat hij/zij bij het einde arbeidsovereenkomst niet meer ziek is, kan eventueel wel een ontslag met wederzijds goedvinden aantrekkelijk zijn. Indien een dergelijke beëindigingsregeling vastgelegd wordt in een ww-veilige vaststellingsovereenkomst, kan de werknemer in de meeste gevallen aanspraak maken op een ww-uitkering. Zie voor nadere details: vaststellingsovereenkomst bij ziekte.

Ontslag bij ziekte in het onderwijs

Bent u werkzaam in het onderwijs? kijk dan op onze speciale pagina voor de (on)mogelijkheden van ontslag bij ziekte in het onderwijs.

Vragen over ontslag bij ziekte

De materie 'ontslag tijdens ziekte' is niet eenvoudig. Indien u vragen heeft is het verstandig een specialist te raadplegen. Onze specialisten staan klaar om uw vragen te beantwoorden. Bel naar: 020 - 6160 120 of klik op adviesformulier. Bekijk ook onze engelstalige pagina 'dismissal lawyer'.

 

 ontslag tijdens ziekte

 

Daarom Arbeidsovereenkomst.nl

  • Specialist in arbeidsrecht
  • Degelijke contracten
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  •   Betaalbare adviezen, snelle actie
  •  >25 jaar ervaring
© 2024 Arbeidsovereenkomst