headermetsterrenv10

 

oproepovereenkomst vast uren

Werkgevers let op: na 12 maanden oproepovereenkomst is het aanbieden van een vaste arbeidsomvang verplicht!

De wet
Per 1 januari 2020 zijn er een aantal nieuwe wettelijke regels voor de oproepovereenkomst van kracht. Zo is in artikel 7:628a lid 5 is onder meer het volgende bepaald:
Indien sprake is van een oproepovereenkomst, doet de werkgever steeds als de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd binnen een maand schriftelijk of elektronisch een aanbod voor een vaste arbeidsomvang, die ten minste gelijk is aan de gemiddelde omvang van de arbeid in die voorafgaande periode van 12 maanden....

Bij acceptatie van het aanbod door werknemer wordt de oproepovereenkomst omgezet in een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang.
Als de werkgever vergeet een aanbod te doen heeft de oproepkracht recht op loon alsof hij het aanbod wel heeft ontvangen en geaccepteerd. Als werkgever kun je in zo’n geval met een hoge loonvordering te maken krijgen.
De Rechtbank Limburg deed uitspraak in een dergelijke kwestie.

De feiten
Werkneemster is vanaf maart 2017 in dienst als oproepkracht bij werkgever die medewerkers uitleent aan de horeca. In 2019 werkte zij gemiddeld 17,72 uur per week. De werkgever had uiterlijk in januari van 2020 een aanbod moeten doen voor een vaste arbeidsomvang, maar heeft dat niet gedaan.
In 2020 heeft de werkneemster door de coronacrisis veel minder gewerkt.
De werkneemster heeft in kort geding achterstallig loon gevorderd op basis van 17,72 uur per week. De loonvordering van werkneemster werd toegewezen.
Daarbij is van belang dat beschikbaarheid voor arbeid volgens de rechtbank geen voorwaarde is voor het ontstaan van de loonaanspraak. Werkneemster had namelijk niet aan alle oproepen gehoor gegeven. Volgens de kantonrechter betekent dat niet dat zij daarom geen recht had op loon. De werkneemster heeft vanaf februari 2020 recht op loon overeenkomstig de vaste omvang die de werkgever aan had moeten bieden (17,72 uur per week), onder aftrek van het al betaalde loon. Daarnaast wordt ook de wettelijke verhoging van 50% toegewezen over het achterstallige loon.

Samengevat
Bovenstaande uitspraak is illustratief voor de grote financiële gevolgen wanneer werkgever nalaat om de oproepkracht een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Wees daarom alert en doe als werkgever de oproepkracht na twaalf maanden een aanbod voor een vaste arbeidsomvang. Als werknemer het aanbod niet aanvaardt en liever als oproepkracht wil blijven werken doe dan na 12 maanden opnieuw een aanbod voor een vaste arbeidsomvang.

Rechtshulp nodig?

Bij vragen over arbeidsovereenkomsten of ontsllag kunnen u terecht bij onze specialisten. Bel 0900 123 73 24 of mail.

Daarom Arbeidsovereenkomst.nl

  • Specialist in arbeidsrecht
  • Degelijke contracten
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  •   Betaalbare adviezen, snelle actie
  •  >25 jaar ervaring

Contact informatie:

  0900 1237324

 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2023 Arbeidsovereenkomst