headermetsterrenv10

Privacy verklaring

Omni Iure B.V., gevestigd aan de Jacob Marisstraat 97, 1058 HX Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Omni iure B.V. verleent juridische diensten en gebruikt de handelsnamen en websites;

www.recht-raad.nl

www.ontslagspecialist.nl, www.arbeidsovereenkomst.nl, www.ontslag-reden.nl

www.vaststellingsovereenkomst.org, www.vaststellingsovereenkomst.biz,

www.vaststellingsovereenkomstontslag.nl

www.verborgen-gebreken.net, www.verborgen-gebreken.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op eerder genoemde websites.

Omni Iure B.V. ( verder ook Omni Iure te noemen ) hecht grote waarde aan uw privacy. Wij respecteren de privacy van onze cliënten en de bezoekers van de website(s) en dragen er zorg voor dat de persoonlijke gegevens en informatie die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

Contactgegevens

Omni Iure B.V.
Jacob Marisstraat 97
1058 HX Amsterdam
020 – 6890 863
KvK 33 22 3527
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van juridische dienstverlening en het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

Persoonlijke informatie

 1. Als u gebruik maakt van de diensten van Omni Iure wordt aan u gevraagd om persoonlijke informatie af te staan.
 2. De persoonsgegevens van cliënten die Omni Iure vastlegt, zijn: naam, voornamen, voorletters, adres, postcode, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast worden in voorkomende gevallen gegevens aangaande reviews en het inkomen van cliënten vastgelegd.
 3. Omni Iure gaat vertrouwelijk om met alle informatie die zij ontvangt en verstrekt slechts persoonsgegevens aan derden op schriftelijk verzoek van cliënt, en/of als dit nodig is voor de uitvoering van de juridische dienstverlening, of als een wettelijk voorschrift of een accountantscontrole dat vereist.

Verwerking van persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens van cliënten die Omni Iure verwerkt, worden door Omni Iure gebruikt om:
  • U per e-mail, per telefoon of WhatsApp op de hoogte te stellen van uw juridische vraag of zaak;
  • U van inhoudelijk juridisch advies en verdere rechtshulp te kunnen voorzien;
  • Indien u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven u op de hoogte te houden van ontwikkelingen of diensten en producten van Omni Iure door middel van de nieuwsbrief van Omni Iure.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Omni Iure verwerkt de hierboven genomede persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

-wettelijke verplichting;

-uitvoering van een overeenkomst;

-verkregen toestemming van betrokkene(n)

-gerechtvaardigd belang.

Nieuwsbrief

Met enige regelmaat verzenden wij een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van het recht, onze diensten en aanverwante juridische zaken. Uw e-mailadres wordt alleen hiervoor aangewend indien u uw expliciete toestemming op de website heeft gegeven dan wel uw toestemming op een andere wijze uitdrukkelijk kenbaar heeft gemaakt, waaronder in het telefoongesprek met een van de medewerkers van Omni Iure. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Verstrekken gegevens derden

Omni Iure verkoopt, verhuurt, of leaset in geen enkel geval zijn klantlijsten en de gegevens van clienten aan derden. Gegevens en informatie kunnen enkel aan andere bedrijven die namens Omni Iure werken worden verstrekt om bij te dragen aan het leveren van de juridische diensten van Omni Iure. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat of jurist, het uit laten voeren van een deskundigenonderzoek, of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Omni Iure, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Gebruik cookies

Omni Iure verzamelt en bewaart bepaalde informatie van Gebruikers over het gebruik van de website, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en tevens wordt middels deze gegevens de werking van de website geoptimaliseerd. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Er wordt gestreefd naar het optimaal anonimiseren van uw gegevens. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Deze informatie wordt verzameld via een cookie. Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. In de cookies van Omni Iure wordt geen naar personen te herleiden informatie opgenomen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren.

In het kader van de eerdergenoemde dienst Google Analytics worden cookies geplaatst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Omni Iure heeft hier geen invloed op.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Gebruik social media

Op de websites van Omni Iure zijn in voorkomende gevallen buttons en/of links opgenomen om webpagina's te promoten of delen op sociale ( media ) netwerken of websites van derden, zoals Twitter. LinkedIn of Facebook. Omni Iure houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u gebruik maakt van die diensten van derde partijen is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Omni Iure neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alleen bevoegde medewerkers hebben toegang tot de dossiers.

Alleen bevoegde medewerkers en personen die daadwerkelijk belast zijn met de juridische dienstverlening, het verwerken, bewaren, toezicht houden, archiveren en verwijderen van de persoonsgegevens, hebben toegang tot deze informatie.
Omni Iure heeft met leveranciers en derden die zorg dragen voor de eerdergenoemde maatregelen bewerkersovereenkomsten.

Uw rechten als verstrekker van persoonsgegevens

 1. De Wet Bescherming Persoonsgegevens kent aan de verstrekker van persoonsgegevens een aantal rechten toe, waaronder begrepen het recht:
  • op inzage van persoonsgegevens;
  • tot wijziging, verbetering, verwijdering en/of afschermen van de persoonsgegevens. De verstrekker van persoonsgegevens kan deze rechten uitoefenen indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn of niet ter zake dienen; en
  • op verzet. In bepaalde gevallen kan de betrokkene zich verzetten tegen het verwerken van persoonsgegevens indien er zich bijzondere persoonlijke omstandigheden voordoen.
 1. Indien u gebruik wilt maken van een recht als omschreven in lid 1 van dit artikel dan kunt u dat kenbaar maken aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 2. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Omni Iure aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten/juristen en wettelijke bewaartermijnen.

Bewaartermijnen

 1. Indien u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard, zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan of zolang wettelijk is toegestaan.
 2. Omni Iure draagt er zorg voor dat alle persoonsgegevens die inbreuk kunnen maken op de persoonlijke levenssfeer van de betreffende cliënt of hulpvrager niet langer dan juridisch gewenst of noodzakelijk worden bewaard.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen aangaande dit privacy statement van Omni Iure, dan kunt u deze richten aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanpassen privacy statement

Omni Iure behoudt zich het recht voor dit pricvacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor het meest actuele privacybeleid van Omni Iure.

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met: E.A. Van Jaarsveld, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Daarom Arbeidsovereenkomst.nl

 • Specialist in arbeidsrecht
 • Degelijke contracten
 • Ervaren advocaten en juristen
 • Adviseren, procederen, onderhandelen
 •   Betaalbare adviezen, snelle actie
 •  >25 jaar ervaring
© 2024 Arbeidsovereenkomst