Wat als ik te weinig loon betaald krijg gezien mijn CAO?

Veel werkgevers vallen onder een CAO. In een CAO zijn vaak ook afspraken gemaakt over de hoogte van het loon. Uw werkgever moet zich daar aan houden. Meestal geldt: hoe zwaarder ( moeilijker, opleidingsniveau etc.) de functie, hoe hoger de loonschaal en daarmee hoe hoger het loon.

Arbeidsovereenkomst wijkt af van CAO, kan dat?

De afspraken in een cao gaan voor op de afspraken in een individuele arbeidsovereenkomst. Dus als u een individuele arbeidsovereenkomst heeft gesloten dan mogen de bepalingen in uw contract niet nadelig afwijken van de bepalingen uit de cao. Maar als de afspraken voor de werknemer gunstiger uitvallen dan in de CAO dan mag dat wel.

U heeft als werknemer dus minimaal recht op het loon dat voor uw functie in uw CAO staat!

Wat als werkgever niet volgens de CAO betaalt?

Een werkgever die minder dan het cao-loon betaalt moet alsnog het cao-loon gaan betalen. Ook het in het verleden te weinig betaalde loon moet alsnog betaald worden. Hetzelfde geldt voor (misgelopen) loonsverhogingen.

Verkeerde inschaling leidt tot nabetalingsplicht

Het komt nogal eens voor dat de functie van een werknemer door werkgever onterecht te laag wordt ingeschaald. De werknemer ontvangt dan te weinig loon en heeft recht op nabetaling. Zie bijvoorbeeld onderstaande uitspraak van de Rechtbank Limburg.

Rechtbank Limburg, 18 juli 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:6904
De werknemer is op 17 september 2012 bij PC in dienst getreden. Op zijn arbeidsovereenkomst is de cao Metaal en Techniek van toepassing. De werknemer is van mening dat het aan hem betaalde loon lager is dan de cao voorschrijft en op 16 januari 2017 verzoekt hij PC om een herberekening van zijn loon. PC betwist dat de werknemer het verkeerde loon uitbetaald zou hebben gekregen. Partijen komen niet tot overeenstemming en de werknemer start een procedure. In de procedure vordert werknemer een totaalbedrag van € 20.294,48 bruto aan achterstallig loon, nabetaling toeslagen en nabetaling vakantiedagen.

De kantonrechter wijst de vordering toe voor het gedeelte dat ziet op het achterstallig loon en de nabetaling toeslagen (circa € 12.000,-). De werknemer heeft gesteld dat hij in functiegroep C4 ingedeeld had moeten worden en PC heeft daar niets tegenin gebracht. De werknemer had dus inderdaad een hoger uurloon uitbetaald moeten krijgen. 

Heeft u nog loon tegoed?

Als u te weinig loon betaald krijgt of heeft gekregen en werkgever weigert dat alsnog recht te trekken, neem dan contact op met onze arbeidsrecht specialisten. Bel 0900 - 123 73 24 of mail

 

Tags: , , ,