headermetsterrenv10

 

wijzigingen arbeidsrecht 2020 wab

Met ingang van 1 juli 2015 is het arbeidsrecht flink op de schop gegaan via invoering van de WWZ. In de praktijk bleek deze wet een aantal nadelen te bevatten. Ter reparatie daarvan heeft De Eerste Kamer op 28 mei 2019 de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen die zeer waarschijnlijk per 1 januari 2020 in werking zal treden.

Wat doet de Wet arbeidsmarkt in balans?

In de Wab zijn maatregelen getroffen waardoor 'flexwerk' duurder wordt en 'vastwerk' goedkoper. Dat moet ertoe leiden dat werkgevers minder snel geneigd zijn flexwerk aan te bieden, met als gevolg dat het aantal werknemers met onzeker werk wordt teruggedrongen.

Optellen ontslaggronden

Ontslag wordt met de Wab ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden. In de huidige situatie moet de werkgever aan één van de acht ontslaggronden volledig voldoen. Na invoering van de Wab heeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. Bijvoorbeeld niet goed functioneren met verstoring arbeidsrelatie. Wel kan de rechter in dat geval een hogere vergoeding toekennen, maar niet meer dan een halve transitievergoeding extra.

De transitievergoeding

Om voor een transitievergoeding in aanmerking te komen hoeven werknemers niet meer 2 jaar in dienst te zijn. Werknemers krijgen meteen vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding, dus ook tijdens de proeftijd.
De opbouw bedraagt voor iedereen, ongeacht de leeftijd van de werknemer, en ongeacht de duur van het dienstverband een derde van het maandsalaris.Bij onvolledige dienstjaren wordt naar rato gerekend.
Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.

Premie WW

Met de Wab is de hoogte van de WW-premie niet meer sectorafhankelijk. Er komt een lage WW-premie voor vaste banen en een hogere WW-premie voor tijdelijk werk. Voor seizoenswerk kunnen mogelijk maatwerkoplossingen worden overeengekomen.

Bij flexcontracten met jongeren onder 21 jaar die maximaal 12 uur per week werken geldt de hoge premie niet.

Ketenbepaling

De opeenvolging van tijdelijke contracten, de ketenbepaling, wordt verruimd. Pas na 3 jaar ( nu nog 2 jaar) en/of na 3 contracten( blijft hetzelfde) ontstaat een vast contract.

Het wordt mogelijk om de pauze tussen een keten van tijdelijke contracten in de cao te verkorten van zes naar drie maanden, als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.

Voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte komt er een uitzondering op de ketenbepaling.

Payrolling

Payrolling wordt duurder omdat werknemers die op payrollbasis werken, dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever.

Vanaf 1 januari 2021 krijgen payrollwerknemers het recht op een pensioenregeling als ze werken bij een inlener waar een pensioenregeling geldt voor werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies.

Oproepkrachten

De verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten wordt aan banden gelegd. Zo moet een werknemer minstens vier dagen van te voren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk minder dan vier dagen van tevoren wordt afgezegd. Dit kan bij cao worden verkort tot één dag. Voor seizoenswerk kan bij Cao worden afgeweken van de algemene regels voor oproepkrachten.

Vragen en rechtshulp

Heeft u vragen over het arbeidsrecht, of over een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst, bel of mail onze specialisten, 0900 - 123 73 24

Daarom Arbeidsovereenkomst.nl

  • Specialist in arbeidsrecht
  • Degelijke contracten
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  •   Betaalbare adviezen, snelle actie
  •  >25 jaar ervaring
© 2024 Arbeidsovereenkomst