headermetsterrenv10

Zwangerschapsdiscriminatie bij sollicitatie

Schadevergoeding bij afwijzing zwangere sollicitante

Dat niet alleen bij ontslag een schadevergoeding kan worden toegekend, maar ook bij het niet aannemen van kandidaat-werknemers blijkt uit een vonnis van de Rechtbank Den Haag van 24 januari 2019 (ECLI:NL:RBDHA:2019:584). Wat was daar aan de hand?

zwangerschapsdiscriminatie bij sollicitatie

Sollicitante is zwanger

Een vrouw heeft gesolliciteerd naar de functie van Casemanager bij het Centraal Orgaan Asielzoekers. Zij heeft twee sollicitatiegesprekken gevoerd. Aan het einde van het tweede gesprek heeft zij verteld dat ze zwanger is. Een week later heeft de werkgever haar meegedeeld dat ze niet zou worden aangenomen. In het telefoongesprek, wat door eiseres is opgenomen, heeft de betrokken medewerker expliciet gezegd dat ze het vanwege de zwangerschap van eiseres niet handig vond om haar aan te nemen. Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat de werkgever verboden onderscheid naar geslacht heeft gemaakt. Eiseres vordert daarna een schadevergoeding bij de rechter te Den Haag.

Oordeel rechter

Uit de feiten en meer specifiek uit het door de kandidaat werkneemster opgenomen telefoongesprek maakt de rechter op dat werkgever geen arbeidsovereenkomst wilde aangaan vanwege de zwangerschap van sollicitante. Werkgever stelde in het opgenomen telefoongesprek letterlijk: "Dit maakt de zaak wel anders", toen sollicitante verteld had over haar zwanger zijn. 

De rechter concludeert dan ook dat werkgever onrechtmatig heeft gehandeld tegenover de sollicitante ( zwangerschapsdiscriminatie mag niet!) en er toe gehouden schade aan haar te vergoeden.

Hoogte schade

Hoe begroot de rechter de schade waar de sollicitante recht op heeft? De rechter gaat er van uit dat het misgelopen dienstverband niet langer dan 1 jaar zou hebben geduurd vanwege de terugloop van het aantal asielzoekers. De inkomensschade komt daarmee, inclusief pensioenpremie, neer op € 37.077,21. Een transitievergoeding is niet verschuldigd, omdat de kantonrechter uitgaat van een dienstverband van korter dan twee jaar. 

Werkgevers opgepast!

Werkgevers doen er verstandig aan om ook in de sollicitatie fase correct met de belangen van de potentiële werknemer ( sollicitant) om te gaan. Bij een verkeerde aanpak - zo leert bovenstaand voorbeeld - kan de financiële gevolgen groot zijn.

Rechtshulp

Heeft u rechtshulp nodig bij ontslag, kwesties rond zwangerschap of bij andere arbeidszaken?, neem dan contact  op met onze specialisten op 0900 123 73 24 of mail.

 

Daarom Arbeidsovereenkomst.nl

  • Specialist in arbeidsrecht
  • Degelijke contracten
  • Ervaren advocaten en juristen
  • Adviseren, procederen, onderhandelen
  •   Betaalbare adviezen, snelle actie
  •  >25 jaar ervaring

Contact informatie:

  0900 1237324

 mail ons icoon

ontslag stel uw vraag

gratisnieuwsbrief

PRIVACY STATEMENT

© 2022 Arbeidsovereenkomst